Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

Drveni podovi

Električno podno grejanje - drveni podovi

Brodski pod, parket, laminat

Podno grejanje u drvenim podovima

Podno grejanje se može instalirati na svim vrstama drvenih podova ako se poštuju uputstva za instaliranje.

Važno je da:

  • Instalisana snaga u drvenim podovima na gredicama ne sme preći 80 W/m2
  • Instalisana snaga u drvenim podovima ispod ili preko betona ne sme preći 100 W/m2
  • Instalisana snaga u podovima koji leže preko drveta ne sme preći 100 W/m2
  • Preporučuje se grejni kabl sa max. snagom od 10W/m ili grejna mrežica 100 W/m2

Obavezno konsultovati prodavca drvene podne obloge (parket, laminat I sl.) i tražiti od njega karakteristike podne obloge.

Za kontrolu u drvenim podovima FENIX TFT je najbolji izbor.

FENIX TFT je elektronski termostat, pomoću kojeg se može ograničiti temperatura poda, omogućiti da temperatura podne konstrukcije uvek odgovara nivou tolerancije koji preporučuje proizvođač podne obloge.

Koriste se termostati sa ugrađenim sobnim podnim senzorima koji regulišu temperaturu u sobi i ograničavaju je u podu. Temperatura površine poda ne sme preći 27°C.

Sistemi za podno grejanje se mogu koristiti sa svim poznatim vrstama parketa, brodskog poda i laminata. Važno je da uvek treba slediti uputstva proizvođača u vezi sa instalacijom podnog grejanja ispod drvenih površina.

Podno grejanje drvenih podova

GARANCIJA 10 GODINA