Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

ADPSV 20 ® FENIX

Fenix LDTS 100

ADPSV 20


  • Dvožilni kabl sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja
  • Za poluakumulaciono i akumulaciono grejanje poda u stambenim prostorijama
    (unutrašnje i spoljašnje primene)
  • Za zaštitu oluka od zadržavanja snega i leda
  • Klasa M2
  • Prečnik kabla Ø 5,0-5,9 mm
  • Hladni kraj 1x5 m

Otapanje snega i leda u olucima


Mora se koristiti kontrolni sistem sa senzorom za temperaturu i padavine da bi se sprečilo uključenje kabla na temperaturama višim od +5°C.

FENIX - Montaža grejnog kabla

FENIX katalog

DEVI katalog

SNAGA CENA (sa PDV-om)
160W 230V 8,3m 6.372,00 RSD
270W 230V 14m 7.788,00 RSD
340W 230V 17,2m 8.779,00 RSD
450W 230V 22,5m 9.629,00 RSD
540W 230V 27,4m 10.762,00 RSD
640W 230V 32,1m 11.894,00 RSD
780W 230V 39,3m 12.744,00 RSD
870W 230V 43,8m 14.868,00 RSD
1070W 230V 53,5m 16.284,00 RSD
1290W 230V 64,4m 19.824,00 RSD
1580W 230V 79m 22.656,00 RSD
1850W 230V 92,4m 24.072,00 RSD
2300W 230V 117,3m 26.904,00 RSD
2750W 230V 141,4m 31.152,00 RSD

ADPSV 20 Snaga [W] Dužina [m] Kat. br.
ADPSV 20160 160 8.3 2252800
ADPSV 20270 270 14.0 2252805
ADPSV 20340 340 17.2 2252810
ADPSV 20450 450 22.5 2252815
ADPSV 20540 540 27.4 2252820
ADPSV 20640 640 32.1 2252825
ADPSV 20780 780 39.3 2252830
ADPSV 20870 870 43.8 2252835
ADPSV 201070 1070 53.5 2252840
ADPSV 201290 1290 64.4 2252845
ADPSV 201580 1580 79.0 2252850
ADPSV 201850 1850 92.4 2252855
ADPSV 202300 2300 117.3 2252865
ADPSV 202750 2750 141.4 2252870