Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

ADPSV ® FENIX

Fenix ADPSV

ADPSV


Može se koristiti kontrolni sistem sa senzorom za temperaturu i padavina da bi se sprečilo uključenje kabla na temperaturama višim od +5°C.

  • Dvožilni kabl sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja
  • Za poluakumulaciono i akumulaciono grejanje poda u stambenim prostorijama
    (unutrašnje i spoljašnje primene)
  • Za zaštitu oluka od zadržavanja snega i leda
  • Klasa M2
  • Prečnik kabla Ø 5,0-5,9 mm
  • Hladni kraj 1x5 m

Za unutrašnju i spoljnu primenu


Jedna od prednosti ovog sistema je niža cena grejnih kablova - pošto je kabl postavljen u dovoljno debelom sloju da se obezbedi ravnomerna raspodela temperature, mogu se koristiti kablovi veće snage (približno 15 W / m ), i tako je za ugradnju odrđene snage potrebna kraća dužina sa većim razmakom nego da je kabl imao samo 10 W / m. Takođe, koriste se kablovi sa plaštom od PVC-a, koji su jeftiniji od kablova sa plaštima na bazi teflona. Kabl ima veći prečnik, ali na bilo koji način nije važan kod ove vrste konstrukcije. Nedostatak grejnih kablova je što su složeniji za polaganje - uglavnom u situacijama kada bi grejni kabl trebalo da bude unutar nosive ploče. Ova ploča mora biti monolitna; ako bi se sipao sloj od samo 2 cm u slučaju npr. betona, grejni kabl je postavljen nakon što je početni sloj stegnut, a zatim je izliven drugi sloj debljine 4 cm, postojala bi vrlo realna opasnost da se ova dva sloja odvoje nakon puštanja u rad grejnog sistema. U slučaju polu-skladišnih i skladišnih sistema, takođe je neophodno istaknuti sledeći postupak postepenog pokretanja za podizanje temperature poda - takozvani prvi režim grejanja.

FENIX - Montaža grejnog kabla

FENIX katalog

DEVI katalog

ADPSV 10 Snaga [W] Dužina [m] Kat. br.
ADPSV 10120 120 11.4 2256010
ADPSV 10200 200 18.9 2256015
ADPSV 10250 250 23.6 2256020
ADPSV 10320 320 31.6 2256025
ADPSV 10400 400 36.9 2256030
ADPSV 10450 450 45.9 2256035
ADPSV 10550 550 56.1 2256040
ADPSV 10600 600 63.9 2256045
ADPSV 10750 750 75.8 2256050
ADPSV 10950 950 87.0 2256055
ADPSV 101100 1100 114.5 2256060
ADPSV 101300 1300 131.3 2256065
ADPSV 101700 1700 158.5 2256070
ADPSV 102000 2000 194.5 2256075
ADPSV 18W/m Snaga [W] Dužina [m] Kat. br.
ADPSV 18160 160 8.5 2249960
ADPSV 18260 260 14.5 2249963
ADPSV 18320 320 18.5 2249966
ADPSV 18420 420 24.0 2249969
ADPSV 18520 520 28.4 2249972
ADPSV 18600 600 34.4 2249975
ADPSV 18740 680 37.9 2249976
ADPSV 18830 830 46.1 2249978
ADPSV 181000 1000 57.5 2249981
ADPSV 181200 1200 68.9 2249984
ADPSV 181500 1500 83.2 2249987
ADPSV 181700 1700 100.4 2249990
ADPSV 182200 2200 122.7 2249992
ADPSV 182600 2600 149.6 2249993