Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

ELSR-M 10 samoregulišući grejni kabl
ikonica kabl
Ikonica uv zastita
Ikonica PE

ELSR-M - 10/15 W/m


Kabl čine dva bakarna provodnika između kojih se nalazi poluprovodna grejna jezgra. Kada temperatura okoline raste, otpor jezgre grejanja se povećava i njegov izlaz se tako smanjuje, takođe kada temperatura padne - izlaz kabl se povećava. Kablovi se tako mogu dodirivati i ukrštati ili prolaziti kroz okruženja sa različitim temperaturama bez opasnosti od pregrevanja ili opekotina.

fenix elsr samoregulisuci grejni kabl

Samoregulišući grejni kablovi menjaju svoj izlaz u zavisnosti od temperature okoline. Za razliku od grejnih kablova, oni se mogu sraćivati na bilo koju dužinu. Namenjeni su uglavnom za zaštitu cevi, krovnih oluka i odvodnih cijevi od leda i snega.


Grejanje cevi

Sistemi za grejanje cevi sprečavaju oštećenja koja nastaju smrzavanjem i održavaju protok tečnosti pri svim spoljašnjim temperaturama.

Postoje dve osnovne svrhe korišćenja sistema za grejanje cevi:
  1. zaštita cevi od smrzavanja
  2. održavanje željene temperature u cevima
Više o tome pročitajte ovde
Pipe frost

U cevima ili na cevima


Sistemi za grejanje cevi se mogu instalirati na ili u cevima, za unutrašnje i spoljašnje cevovode kao i za cevi koje su ispod ili iznad zemljine površine.

Sistemi za grejenje cevi se sastoje od grejnih kablova, termostata i instalacionog pribora. Termostati sa senzorima obezbeđuju da se koristi aposlutni minimum energije za postizanje optimalnih rezultata.

Više o tome pročitajte ovde

Warranty 20

Garancija 10 Godina

Svi kablovi su gotovi proizvodi, što znači da su provereni i ispitani u fabrici. Mi kao generalni zastupnici overavamo proizvođačku garanciju od 10 godina. Garantni list mora biti popunjen od strane kvalifikovane osobe.


icon video FENIX - Montaža grejnog kabla

Katalog

DEVI katalog

česta pitanja
reference
galerija