Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

OJ ETO 2 4550 ® FENIX

OJ ETO 2 4550 digitalni termostat
OJ ETO 2 4550 digitalni termostat
OJ ETO 2 4550 digitalni termostat
OJ ETO 2 4550 digitalni termostat
OJ ETO 2 4550 digitalni termostat

OJ ETO 2 4550 digitalni termostat


ETO 2 je elektronski kontroler za potpuno automatsko ekonomično otapanje snega i zaštitu od leda na spoljnim površinama i u olucima, kao i leda koji se formira kao kombinacija niske temperature i vlage. ETO2 detektuje oboje temperaturu i vlagu i sistem za otapanje snega uključuje se samo kada ima snega i leda na površini koja se štiti.


Zemni senzor ETOG 55


Za instalaciju van zatvorenih prostora gde je sneg i led uobičajeno pojavljuju kao problem. Senzor mora biti ugrađen u podlogu tako da njegov gornji deo u ravni sa okolnim prostorom uz pomoć pripadajuće instalacione ploče. Senzorski kabl mora biti instaliran u skladu sa postojećom zakonskom regulativom. Mi preporučujemo da kabl od senzora položite kroz zaštitno gibljivo crevo. Detaljno uputstvo dato je uz senzor. Pre prvog uključenja sistema , veoma je važno da se uklone instalacione ploče.

OJ ETO 2 4550 digitalni termostat
OJ ETO 2 4550 digitalni termostat
OJ ETO 2 4550 digitalni termostat

Senzor za oluke ETOR 55


Za instalaciju u oluk ili silaznu cev na sunčanoj strani zgrade. Veoma je važno da se obezbedi da prednji deo senzora bude u kontaktu sa protokom otopljene vode u oluku. Ukoliko je potrebno, dva senzora mogu biti instalirana u paraleli. Detaljna uputstva data su uz senzor.

Spoljni senzor ETF 744/99


ETF se koristi u kombinaciji sa senzorom za oluk ETOR. ETF se može koristiti odvojeno za detekciju temperature samostalno. Senzor mora biti montiran na zid ispod nadstrešnice na severnoj strani zgrade.

OJ ETO 2 4550 digitalni termostat

Warranty 2

Garancija 2 Godine

Svi termostati su gotovi proizvodi, što znači da su provereni i ispitani u fabrici. Mi kao generalni zastupnici overavamo proizvođačku garanciju od 2 godine.


icon video FENIX - ETO 2 Podešavanje

Katalog

FENIX katalog

Radni napon AC 230 V, 50 Hz
3 izlazna relea 3 x 16 A, 230 V
Alarmni relej (bezpotencijalni kontakt, NO) max. 5
Opseg regulacije temperature 0 °C do 5 °C
Temperaturni histerezis, podesiv: od ±0,3
Temperatura ambijenta -20 °C do 45 °C
Rezervno napajanje 50 sati
Stepen zaštite kućišta IP20
Dimenzije (Š x V x D) 156 x 90 x 45 mm
česta pitanja
reference
galerija