Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

T-Sense Bluetooth ® FENIX

T-sense analogni termostat
T sense Analogni termostat
T sense Analogni termostat
T sense Analogni termostat

T-Sense Bluetooth analogni termostat


  • Integrisani Bluetooth modul za povezivanje sa kućnom mrežom, daljinsko upravljanje preko iOS / Android aplikacija.
  • Načini rada: "samo pod", "samo soba", "pod+soba"
  • Opcija merenja uz pomoć dva spoljašnja (podna) senzora, PWM (PID) regulacija ili fiksna temperaturna razlika
  • Načini: Osnovni i Napredni režim (više u nastavku teksta)
  • Prekidač od 16 A, opseg temperaturnog podešavanja 5-35°C, u koracima od 0,3°C
  • Podni senzor IP21 se isporučuje uz termostat

-sense - Osnovni Režim


Termostat funkcioniše kao analogni termostat, sa mogućom kontrolom slabljenja na pilot provodniku. Nakon prvog pokretanja termostat proverava da li je podna sonda povezana i automatski bira režim “Prostor” ili “Pod”. Komforna temperatura vazduha ili poda (prema odabranom režimu) se podešava rotacionom kontrolom. Ako je pilot provodnik povezan, signal se može prebaciti između temperature komfora i ECO (niže) temperature. ECO Temperatura podešena je u proizvodnji na 19 ° C i ne može se menjati bez mobilne aplikacije. Taster ECO na rotacionoj komandi termostata nije aktivan u osnovnom režimu. Korišćenjem aplikacije ecoControl može se pokrenuti i režim “Prostor + Pod” i za osnovni režim mogu se postaviti ograničenja temperature poda. Kod ove vrste upravljanja, komforna temperatura vazduha se kontroliše rotacionom regulacijom, a granična temperatura poda je fiksna.


-sense - Napredni režim


Nedeljni program, tokom koga termostat automatski održava naizmenično komfornu temperaturu i ECO temperaturu, može se kreirati i učitati u termostat pomoću aplikacije ecoControl. Promena temperature sa komforne na ECO može se programirati na svakih sat vremena. Ovaj režim se naziva „AUTO“ i u ovom režimu ECO taster na rotacionoj komandi termostata je aktivan. Taster ECO omogućava korisniku prelazak između komforne i ECO temperature van podešenog programa. Ručna intervencija se poništava pri sledećoj promeni podešenoj u programu. Datum i vreme koji su potrebni za ispravan rad AUTO režima se automatski ažuriraju u termostatu pri svakom povezivanju mobilne aplikacije.


Download apps t sense fenix

Mobilna aplikacija - ecoControl


Mobilna aplikacija ecoControl (dostupna za Android i IOS) može da se poveže na termostat T-Sense putem Bluetooth-a. Za osnovni režim rada termostata ova aplikacija nije potrebna. Namenjena je izmeni parametara unapred podešenih u proizvodnji (vrednost temperature u ECO modu, intenzitet LED osvetljenja, kalibracija senzora temperature) i / ili podešavanju i pokretanju termostata u naprednom režimu (nedeljni program). Aplikacija ecoControl ne zahteva korisnički nalog. Bluetooth omogućava povezivanje sa termostatom samo u neposrednoj blizini (domet od oko 3 m). Ovaj proizvod ne podržava daljinsko upravljanje (Internet, mobilne mreže). Termostat se može pokrenuti i njime rukovati čak i u potpunosti bez primene ecoControl aplikacije, ali u tom slučaju, samo u osnovnom režimu (BASIC) i sa vrednostima parametara unapred podešenim u proizvodnji.

Aplikacija - Download

Download apps t sense fenix

Warranty 2

Garancija 2 Godine

Svi termostati su gotovi proizvodi, što znači da su provereni i ispitani u fabrici. Mi kao generalni zastupnici overavamo proizvođačku garanciju od 2 godine.


icon video FENIX - T-Sense termostat

Katalog

FENIX katalog

Radni napon AC 230 V, 50 Hz
Struja 16 A, 230 V
Opseg regulacije temperature 5 °C do 35 °C
Radna temperatura 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja i transp. -10 °C do 50 °C
Temperaturni histerezis ±0,3 °C
Klasa zaštite IP21
Sonda 3 m
Dimenzije (Š x V x D) 80 x 80 x 40 mm
česta pitanja
reference
galerija