Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

Podno grejanje štala

Grejanje štala

U modernom stočarstvu veoma je važno da stoka ima najoptimalnije uslove. Da bi brže odrasli prasići ne smeju da gube telesnu toplotu zbog okoline ili poda. Optimalno rešenje je instalacija grejnih kablova u podu štale ili obora da bi stoka razvila i održala dodatnu toplotu. U oborima prasići moraju imati temperaturu od 30°C u toku prva dva dana. Onda se temperatura mora postepeno smanjivati do 18°C tokom sledećih 4 nedelja. Ovo se lako izvodi pomoću elektronskog termostata koji reguliše toplotu.

Podno grejanje smanjuje razboljevanje u kokošinjcima.

U kokošinjcima veoma je preporučljivo instaliranje podnog grejanja sa električnim grejnim kablovima. Ravnomernija temperatura poda, bez grejanja cele zgrade će znatno smanjiti potrošnju električne energije.

Druge prednosti su čistija i suvlja okolina za piliće, što je dokazano da povoljno utiče na piliće i na njihovu naviku međusobnog kljucanja. Ovo su faktori koji smanjuju razboljevanje i sl. Šta više, brzo sušenje životinjskog izmeta olakšava i ubrzava čišćenje poda i promenu legla.

Izbor proizvoda

Preporučujemo grejne kablove ili grejne mrežice. Može se koristiti više različitih tipova FENIX elektronskih termostata povezanih na žičani senzor u podu. EB-Therm 800 je predviđen za montiranje na DIN šinu, a EBERLE AZT je otporan na vlagu (IP 44) i može se instalirati u većini prostorija.

Pokazalo se pogodnim instaliranje termostata za svako leglo ili manju grupu legla da bi se temperatura kontrolisala odvojeno za svako leglo.

Prednosti proizvoda

  • prasići brže napreduju
  • veća stopa preživljavanja među prasićima i pilićima
  • toplota se zadržava u nivou poda
  • manja potrošnja energije od zagrevanja vazduha