Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

Sportska igrališta

Grejanje podloga na sportskim igralištima

Grejanje podloga na sportskim igralištima

Fudbal na travi od početka februara do kraja novembra? - Moguće je sa podnim grejanjem.

Sa grejnim kablovima instaliranim na fudbalskim igralištima ili golf terenima zemlja se može grejati i rast trave može početi ranije u proleće. Onda će tlo biti spremno dva meseca ranije nego obično. Šta više, sezona se može produžiti u jesen kada se pomera i period prestanka rasta trave pomoću grejanja.

Instalirajte i igrajte posle 3 nedelje!

Instalacija FENIX ADPSV grejnih kablova se može izvesti kada se postavlja novi travnjak ili se može primeniti na postojećoj travi umetanjem grejnih kablova direktno u zemlju. Grejni kablovi se instaliraju 25-30 cm ispod površine zemlje da bi se sprečila oštećenja kabla u vezi sa npr. košenjem trave. Temperatura u zoni korenja trave, približno 10 cm ispod površine će biti 6-10°C.

Struja je već na stadionu...

Kada se radi o većim stadionima potrebna snaga je obično lako dostupna. Obično su na takvim stadionima instalirani jaki rasvetni sistemi koji se koriste samo kad se koristi teren. Prilično je jednostavno izmeniti takve instalacije tako da se koristi isto napajanje kad je rasveta isključena.

Grejne kablove treba uključiti 4-6 nedelja na proleće pre nego što bude moguće korišćenje terena pošto mreža korenja mora početi da raste pre korišćenja terena bez rizika od oštećenja trave.

Izbor proizvoda

Molimo kontaktirajte ELMARK za preporuku tipa kabla specijalne mehaničke snage da biste obezbedili najbolje rešenje. U vezi sa grejanjem travnatih površina treba koristiti termostat (npr. EB-Therm 800), koji meri temperaturu u zoni korenja trave tj. približno 10 cm ispod površine. Grejana površina se može podeliti u nekoliko zona, tako da svaka od njih bude sa posebnom regulacionom jedinicom. Za grejne sisteme ove veličine obično se koristi grejni kabl 400 V i zato je moguće uspostaviti delta / star regulaciju tamo gde je moguće menjanje visoke i niske snage.

Prednosti proizvoda

  • raniji rast trave
  • produžena sezona
  • teren se suši brzo nakon kiše