Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

Otapanje snega - krov i oluci

Otapanje snega - krov i oluci

Krovna primena grejnih sistema za otapanje snega

Sistem za krov i krovne oluke se može istalirati na bilo kojoj vrsti krovne konstrukcije gde postoji potreba za sprečavanjem zaleđivanja u olucima. Ovaj sistem smanjuje mogućnost oštećenja krovne konstrukcije i oluka izazvanih ledom. Sistem treba instalirati duž ivice krova ili na mestima gde postoji rizik od taloženja snega i leda.

U grejanim olucima je šteta sprečena efikasnom i slobodnim oticanjem otopljene vode, što omogućava funkcionisanje sistema na zadovoljavajući način.

Elektronski termostati obezbeđuju postizanje optimalnih rezultata uz najmanju moguću potrošnju električne energije. Da bi postigli te rezultate, senzori i termostati očitavaju vremenske prilike sa velikom preciznošću, automatski uključujući i isključujući grejanje u pravom momentu.

Uobičajna polja primene su krovne konstrukcije, krovni i horizontalni oluci i krovne rigole.

Krovne konstrukcije

Tokom zime mogu se desiti neprijatne pojave kao što su velika količina snega i leda koja se akumulira na nižem nezagrejanom delu krova koja se kondenzuje i pretvara u gromadu leda. Kada vreme otopli, ova ledena gromada može da sklizne niz krov, oštećujući krovnu konstrukciju i stvarajući ozbiljnu pretnju svima i svakome ko je u blizini.

Da bi se sprečila akumulacija leda grejne kablove treba instalirati na nižem delu krova koji u kombinaciji sa jedinicom za zaustavljanje snega najefikasnije sprečavaju sklizavanje.

Grejni kabl se može prekriti limom od istog materijala od koga je napravljen i krov, što štiti kabl od mehaničkih oštećenja, direktnih sunčevih zraka i otpalog lišća.

Ceo sistem može kontrolisati neki od termostata tip EBERLE EM 524 89, EBERLE ITR-3 ili EB-Therm 800.

Krovni (horizontalni) i vertikalni oluci

Grejni kablovi se mogu instalirati na više načina u olucima ali obično je isti kabl instaliran i za krovne i za vertikalne oluke. U krovnim olucima kablovi su fiksirani na pravilnom razmaku pomoću držača. U vertikalnim olucima je okačen metalni lanac sa unutrašnje strane na koji su zakačeni vertikalni držači.

Kao alternativa može se koristiti konopac ili sajla, pri čemu je kabl pričvršćen posebnim držačima.

Termostat EB Therm 800 sa spoljašnjim senzorom je pogodan za ovu instalaciju.

Krovne rigole

Instalacija grejnih kablova u rigolama je obično u vezi sa većim zgradama. Grejni kabl se vodi napred i nazad duž rigole da bi se postigla odgovarajuća snaga po m2.

Preporuka je montažna traka za pričvršćivanje kabla u rigoli i plastični držači kabla za pričvršćivanje kabla za lanac u vertikalnom oluku. Traka se fiksira pomoću silikonskog lepka ili vijcima gde je to omogućeno . Što se tiče termostata preporuka je koristiti EB therm 800 sa setom senzora za vlagu i registrovanje snega i leda.