Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

Otapanje snega - primena na zemlji

Otapanje snega - primena na zemlji

Primena na zemlji grejnih sistema za otapanje snega

Najčešće primene sistema za otapanje snega i leda na zemlji su: parkinzi, garažni prilazi, trotoari, spoljašnje stepenice, utovarne rampe i mostovi. Za otapanje snega i leda mogu se koristiti grejni kablovi sa min.snagom od 18 W/m ili grejne mrežice sa min. snagom od 200 W/m2. Za kontrolu sistema treba koristiti EBERLE EM 524 89, EBERLE ITR-3 ili EB-Therm 800 sa senzorom za temperaturu ili kombinovanim senzorom za temperaturu i padavine.

Instalacija ispod betona

Kablove treba dobro pričvrstiti pomoću montažne trake (koja može biti pričvršćena za armaturu) tako da se ne pomeraju prilikom izlivanja betona. Beton treba da pokrije kablove potpuno, ne ostavljajući vazdušne džepove. Takode, betonska smesa ne sme da sadrži oštre kamenčiće koji mogu oštetiti kablove. Treba omogućiti 20 dana, da se beton osuši, pre uključivanja sistema.

Instalacija ispod betonskih ploča, kamena i keramike

Posebnu pažnju treba obratiti na to da se grejni kablovi ne oštete prilikom instalacije ispod ploča. Površina mora biti potpuno ravna, bez oštrog kamenja i drugih oštrih predmeta a sve rupe treba da su popunjene. Grejne kablove treba instalirati na dubini od 5-10 cm ispod gornje površine podne obloge.

Instalacija ispod asfalta

Postoje dve glavne instalacione metode za asfalt:

  1. Kablovi su prekriveni tankim slojem peska ili betona (najmanje 2 cm) pre izlivanja asfalta, kako bi se kablovi prekrili i zaštitili od toplote. Za ovaj metod, preporuka je FENIX ADPSV 300W/m ili MDT 400W/m mreža; FENIX ADPSV kablovi 20W/m, 30W/m.
  2. Asfalt se primenjuje direktno preko mrežica ili kablova. Preporuka su Fenix MADPSP-40 grejni kablovi za asfaltne instalacije, pošto su otporni kratko vreme na temperaturu do 240°C. Ovo smanjuje vreme i troškove instalacije jer nije potrebno pokrivanje kabla betonom ili peskom.

Parkinzi

Obično su parkinzi velike površine gde je potrebno brzo otapanje snega i leda. Sistem za otapanje snega i leda reaguje brzo i efikasno protiv snega i odlična je preventiva za led, pa se parking uvek može koristiti punim kapacitetom.

Za ovaj sistem je bitno da sadrži EBERLE EM 524 89 koji će kontrolisati mrežu ili kablove.

Garažni prilazi

Jedna od najvećih prednosti sistema za otapanje snega i leda je čišćenje prilaza za kola i omogućavanje prolaznosti u svakom trenutku. Ovo je od posebnog značaja za svaku kuću a naročito kod tamo gde je slobodan prilaz neophodan npr. za kola hitne pomoći ili vatrogasnim vozilima.

Postoje dve opcije instaliranja sistema na prilazu:

  1. Pokrivanje čitave površine kablovima ili grejnim mrežicama
  2. Pokrivanje površine kojom prolaze točkovi vozila

Trotoari

Sistem za otapanje snega i leda može da obezbedi sigurnu površinu za pešake. Osim oslobađanja pešačkih zona od snega, sistem omogućava i čiste ulaze u radnje.

Spoljašnje stepenice

Sistem za otapanje snega i leda se može koristiti kao efikasna preventiva protiv klizavih i opasnih stepenica.

Preporuka je da se spoljašnje stepenice izoluju ako su otvorene sa donje strane i izložene hladnoći. Snaga po m2 na stepenicama treba da je veća od snage po m2 u zoni ispred stepenica.

Kablovi se instaliraju direktno na beton i moraju biti pokriveni sa 3-5 cm betona. Prilikom instaliranja kablova treba ukloniti svo oštro kamenje ili predmete sa površine da ne bi oštetili kabl.

Utovarne rampe

Utovarne rampe moraju biti bezbedne i slobodne od snega i leda. Sistem za otapanje snega i leda smanjuje rizik od nesreća i omogućava rad u bilo koje vreme.

Utovarne rampe su obično otvorene, pa su izložene uticaju hladnog vremena, radi toga se preporučuje da se sve utovarne površine i rampe dobro izoluju da bi se izbegao gubitak toplote na dole. Gde nije moguće postaviti izolaciju, mora se povećati snaga po m2.